Jüri Ratas ja PBK. 2 osa.

Riigikogu stenogrammist, 10. jaanuar 2018, Infotund

Hanno Pevkur: <…> Hea peaminister! Vene Föderatsiooni mõjutustegevusest on väga palju viimasel ajal räägitud. Ja ka eilses Päevalehes ütles muu hulgas teie endine erakonnakaaslane, aga jätkuvalt Keskerakonna juhatuse ja Riigikogu fraktsiooni liige Olga Ivanova, et PBK ja Stolitsa on vahendid, millega võideti viimased valimised. Endine Komsomolskaja Pravda töötaja Oleg Samorodni kirjeldab oma raamatus «Kahepalgeline Impressum. Väikese infosõja anatoomia» meediaklubi Impressumi, venekeelse telekanali PBK ja ajalehe Komsomolskaja Pravda toimimist Kremli propaganda tööriistadena, kirjutades muu hulgas, et Venemaa massiteabe vahetalitajad püüavad innukalt oma teabesõtta värvata palgasõdureid Eesti vene ajakirjanike seast. Oleks väär väita, et toimekal värbamistööl ei ole tulemusi, kirjutab Samorodni. Sellest tulenevalt on mul tegelikult hästi lihtne küsimus. Kas ka teie hinnangul on PBK Kremli propaganda tööriist ja sellega seoses ka julgeolekuoht Eesti riigile?

Peaminister Jüri Ratas: <…> Loomulikult, ma toetan väga seda, et me jõuaksime võimalikult paljude Eesti elanikele, hoolimata sellest, mis on nende kodune keel, läbi meediaruumi, mis näiteks on Eesti Televisioon +, mis on Raadio 4 jne. Sinna panustamine, nende ülesehitamine ja arendamine on igal juhul õige ja vajalik. <…> Ma võtsin välja viimase Kaitseministeeriumi poolt tehtud uuringu. Ja meie pingutused, ma ütleksin, sellise ühise inforuumi loomisel minu meelest on kandnud vilja, sest näiteks hiljutine Kaitseministeeriumi poolt tellitud avaliku arvamuse ja riigikaitse alane uuring näitab, et Reformierakonna valitsemise ajal tekkinud suur lõhe valitses eestlaste ja muust rahvusest Eesti elanike usalduses Eesti võimuorganite suhtes ja see lõhe hakkab tasapisi kaduma. Võib täna öelda julgelt, et tänaseks ei erine näiteks eestlaste ja muust rahvusest Eesti elanike usaldus päästeteenistuse ja politsei vastu üle 10%. Ma arvan, et viia Eestis elavate inimesteni infot algallikatest võimalikult konkreetselt, selgelt, on ääretult oluline ja vajalik.

Urmas Kruuse: <…> Auväärt peaminister! Lugedes teie strateegilisi uudiseid, siis jääb vägisi mulje, et te üritate igal rindel, kaasa arvatud PBK-s saavutada seda, mida üks Eesti riigi juht ei tohiks saavutada. Aga kui ma lugesin täna uudist, et Lasnamäe linnaosa valitsuse vanem ütleb, et peaks looma riigiajalehe, ja see ühtib samal ajal uudisega, et riik kavatseb laiendada strateegilist kommunikatsiooni, siis ma küsiks päris tõsiselt: kas me riigi strateegilises kommunikatsioonis hakkame tegelema Keskerakonna propagandaga või hakkame tegelema sellega, et vähendada erinevaid mõjutuskanaleid, mis meie suunas ja meie vastu on suunatud?

Peaminister Jüri Ratas: <…> Riigiajalehte ei looda. <…> Te tulete sellega ründama tänast valitsust, teades väga hästi seda, et sellest strateegilise kommunikatsiooni vajadusest riigis rasketel hetketel, strateegilise kommunikatsiooni vajadusest ka meie partneritele Euroopa Liidus ja NATO-s, strateegilise kommunikatsiooni vajadusest Eestist väljaspool, aga ka sissepool on räägitud aastaid. <…> See ei ole Jüri Ratase mõte või kellegi persooni mõte, see on olnud riigi reaalne vajadus, lähtudes eeskätt meie julgeolekuaspektist ja julgeolekupoliitika aspektist. Ma ei tea, kui on arvamus, et nüüd luuakse Riigikantseleisse strateegiline kommunikatsioon ja hakata välja andma ajalehte, raadiot ja televisiooni ja seal esineb ainult Jüri Ratas, siis see ei ole nii. Neid asju ei hakata välja andma. <…> Seda tugevust, seda professionaalsust, seda jõudlust on igal juhul vaja tõsta. Ja see on olnud pigem Eesti riigis spetsialistide, julgeolekuvaldkonna asjatundjate üks ettepanek, soov, et liikuda edasi strateegilise kommunikatsiooniga. <…>

Hanno Pevkur: Kas küsimusele on võimalik vastata ka «jah» ja «ei». Kindlasti selleks, et olla detailides ja tsitaatides täpne, on ka igati korrektne neid maha lugeda. Ja ma sellega heameelega ka jätkan, sellepärast ma viitan Raul Rebase artiklile, kus ta kirjutab Ukraina kriisikommunikatsiooni keskuse teadlaste uuringust Venemaa tähtsamate telekanalite PBK, RTR ja NTV uudiste analüüsist. See uuring annab Rebase sõnul kindlad ja tugevad argumendid, et lõpetada kaua vindunud rumalus, et Tallinna linn ostab eetriaegu PBK-lt. Rebase sõnul on see nii poliitiline, eetiline, majanduslik kui ka kommunikatsiooniteoreetiline absurd. Sellest hullem on ainult fakt, kui see paljudele enam absurdsena ei tundu. Ja seda võiks veel edasi lugeda, aga … Kas te saaksite tõesti konkreetselt vastata, kas teie peaministrina, kes te ühelt poolt vastutate Eesti julgeoleku eest, teisalt juhite Keskerakonna Tallinna nõukogu ehk vastutate otseselt ka Keskerakonna Tallinna otsuste eest, teete ettepaneku Tallinna linnapeale lõpetada PBK-st saadete tellimine maksumaksja raha eest?

Peaminister Jüri Ratas: <…> Ma arvan, et näiteks 2015. aastal, kui Päästeamet viis läbi veeohutuskampaania PBK-s, oli see õige otsus, et informeerida Eestis elavaid inimesi. Ma arvan näiteks, et kui 2016. aastal samuti Päästeamet viis läbi infokampaania, inforeklaamid, oli see ka õige. Samuti on seda teinud teised Eesti ametiasutused. <…> Ma arvan, et need 1,3 miljonit elanikku, kes siin elavad, peavad saama teada ka nendest asjadest, mida teeb Päästeamet, mida teeb Politsei- ja Piirivalveamet, mida teeb Tarbijakaitseamet teavituskampaaniate raames. Ja seda on kasutatud. <…>

Опубликовано в Oleg

В деле ПБК надо что-то предпринять

Под таким заголовком в газете Postimees была опубликована моя реплика, которая почему-то не появилась на русскоязычной версии портала Postimees. Для восполнения очередного пробела «русского Postimees» ниже приводится перевод этой заметки на русский язык.

В телепередаче ЭТВ «Suud puhtaks» обсуждались проблемы, которые связаны с телевизионным «Первым балтийским каналом» (ПБК). Я участвовал в этой передаче, что-то сказал, что-то осталось несказанным. Поэтому решил изложить свои мысли письменно.

Первое важное обстоятельство, на которое я хотел бы обратить внимание, состоит в том, что есть четкая связь между интенсивностью демонстрации того или иного члена Центристской партии на ПБК и количеством голосов, получаемых данным деятелем на выборах.

Имеются конкретные цифры, сколько голосов избирателей фронтальные лица Центристской партии – бывшие и нынешние – получили на местных выборах в 2013 и 2017 годах.

Начну с бывших фаворитов ПБК.

Эдгар Сависаар: 2013 год39 979 голосов и 2017 год – 3 611.

Ольга Иванова: 2013 год – 2 450 голосов и 2017 год – 569.

Эти две персоны активно показывали в передачах ПБК во время избирательной кампании раньше и практически не показывали в позитивном контексте перед местными выборами прошлого года. Улов голосов Сависаара уменьшился более, чем в 11 раз. Количество голосов Ивановой сократилось более, чем в четыре раза. Здесь необходимо добавить, что на ПБК была организована очень мощная кампания против этих двух персон.

Нынешние любимчики ПБК.

Михаил Кылварт: 2013 год – 5 307 голосов и 2017 год – 24 668. Кылварт увеличил количество полученных голосов почти в пять раз.

Таави Аас: 2013 год – 227 голосов и 2017 год – 5 500. На местных выборах прошедшего года Аас собрал в 24 раза больше голосов по сравнению с 2013 годом.

Мария Юферева: 2013 год – 199 голосов и 2017 год – 1 407. Юферева увеличила количество полученных голосов более, чем в семь раз.

Вадим Белобровцев: 2013 год – 218 голосов и 2017 – 1 397. Белобровцев увеличил количество полученных голосов более, чем в шесть раз.

Лаури Лаатс: 2013 год – 585 голосов и 2017 год – 1 044. Лаатс получил почти в два раза больше голосов.

Юри Ратас не участвовал в местных выборах прошлого года, а Раймонд Кальюлайд не баллотировался на выборах 2013 года.

Что это показывает? Это показывает, что через ПБК возможно прямо влиять на результаты местных выборов в Таллинне. Я абсолютно уверен, что такая же тенденция и связь имеются и на парламентских выборах в Рийгикогу.

И что это означает? Это означает, что через телеканал, который связан с зарубежным государством, гнущим недружественную линию в отношении Эстонии, возможно влиять на состав как Таллиннского горсобрания, так и Рийгикогу. Под зарубежным государством я подразумеваю, конечно же, Россию. По моему мнению, подобная ситуация очень опасна и недопустима и с этим надо что-то делать.

Опубликовано в Oleg

Анализ передач ПБК

На портале газеты Postimees был полностью опубликован на эстонском языке мой контент-анализ трех передач, которые выходили в эфир «Первого балтийского канала» (ПБК) накануне местных выборов в Эстонии в прошлом году. На русскоязычной версии портала Postimees данный материал по неясным причинам не появился. Для восполнения этого пробела ниже приводится полный текст контент-анализа, который вызвал повышенный интерес у эстонской общественности.

Мэрия Таллинна заказывает или же, проще говоря, покупает у медиа-холдинга Baltic Media Alliance три передачи – «Доброе утро, Таллинн», «Наша столица», «Русский вопрос», — которые выходят в эфир телевизионного «Первого балтийского канала» (ПБК). Фирма Baltic Media Alliance зарегистрирована в Великобритании, но ее головной офис находится в столице Латвии городе Риге. Ранее «Первый балтийский канал» вещал в странах Балтии на основе лицензии, оформленной в Великобритании. Но с марта 2015 года ПБК выходит в телеэфир на основе лицензии, выданной Национальным советом электронных СМИ Латвии. По неподтвержденным данным, британская лицензия ПБК была аннулирована медиарегулятором Великобритании – Службой по коммуникациям (Ofkom), пришедшей к выводу о политической несбалансированности передач ПБК, что является грубым нарушением британских правил деятельности СМИ.

Руководители Центристской партии, уже много лет властвующей в Таллинне, утверждают, что покупка телепередач на ПБК необходима для лучшего информирования русскоязычного населения Эстонии. Но в действительности вышеуказанные передачи являются инструментами партийной пропаганды Центристской партии, направленной на русскоязычных избирателей страны. Особенно явственно данное явление проявляется в период избирательных кампаний. Об этом свидетельствует контент-анализ заказываемых таллиннской горуправой передач, который я проводил в марте-мае 2014 года (накануне выборов в Европейский парламент) и в январе-феврале 2015 года (перед выборами в Рийгикогу). Тот же вывод подтверждает и анализ содержания указанных передач в сентябре-октябре 2017 года, то есть накануне последних муниципальных выборов.

О персоналиях

Передача «Доброе утро, Таллинн» выходит в эфир по будням, дважды в день, после коротких выпусков новостей в 8 и 9 часов утра. По форме – это интервью с различными людьми, в том числе и с политически неангажированными, которые не являются носителями пропагандистских меседжей той или иной партии. В то же время среди гостей передачи, чья партийная ориентация очевидна, тотально превалируют центристы.

Так, в период с начала июня и до середины октября 2017 года в передаче «Доброе утро, Таллинн» выступали: вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт – 15 раз, мэр Таллинна Таави Аас – 14 раз, старейшина Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд – 8 раз, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева – 7 раз, старейшина Кристийне Вадим Белобровцев – 6 раз, заместитель председателя Таллиннского горсобрания Лаури Лаатс – 6 раз, депутат Европарламента Яна Тоом – 4 раза, старейшина Мустамяэ Хелле Калда – 4 раза, заместитель старейшины Мустамяэ Максим Волков – 4 раза. Кроме того, в данной передаче еще 26 раз выступали 16 человек, тесная связь которых с Центристской партией очевидна для телезрителей и экспертов.

За указанный период в передачу «Доброе утро, Таллинн» не приглашался ни один представитель какой-либо другой партии. Единственным оппонентом центристов можно считать Ольгу Иванову, появившуюся в передаче один раз. Хотя оппонентом Иванову можно считать условно, поскольку в тот момент она еще оставалась членом Центристской партии.

Передача «Наша столица» выходит в эфир ПБК по воскресеньям и по сути представляет собой дайджест репортажей и интервью, которые в течение недели передавались в передаче «Новости Эстонии», выпуск которой формально мэрией Таллинна не оплачивается. В семи передачах «Нашей столицы», вышедших в эфир с начала сентября и до 15 октября, больше всего интервью дали: Михаил Кылварт – 11 раз, Таави Аас – 9 раз и Юри Ратас – 5 раз. Кроме того, в данной передаче еще 28 раз выступали 20 человек, имеющих тесную связь с Центристской партией.

Изредка в «Нашей столице» появлялись представители других партий, а также одного избирательного союза: дважды Райнер Вакра и по одному разу Виктория Ладынская, Райво Аэг, Мартин Хельме, Юри Мыйз и Урмас Сыырумаа. Выступления оппонентов центристов были ограничены очень короткими одним или двумя предложениями.

Показательно, что и Эдгару Сависаару дали произнести в «Нашей столице» всего одну коротенькую фразу. Это было единственное появление бывшего вождя центристов, хотя в предыдущие годы он был чуть ли не главным героем передач, производство которых на ПБК финансирует мэрия Таллинна.

Пожалуй, наиболее пропагандистски насыщенной является передача «Русский вопрос», которая представляет собой мини-токшоу. Эта передача выходит в эфир ПБК не регулярно. Так, за первые семь месяцев 2017 года в эфир вышло 6 выпусков «Русского вопроса». А вот в период избирательной кампании, начиная с конца августа и до дня выборов, то есть за полтора месяца, было 8 выпусков передачи.

Среди участников «Русского вопроса» превалировали центристы, как члены партии, так и формально беспартийные эксперты, которые не скрывают своих симпатий к Центристской партии. Всего таковых было 14 человек, которые в общей сложности участвовали в передаче 23 раза, в том числе больше всех Михаил Кылварт – 5 раз. В передачу 8 раз приглашались и действительно беспартийные гости (семь человек). Кроме того, 6 раз в передаче появлялись представители других партий и избирательных союзов: Виктория Ладынская и Сийм Кийслер – из ИРЛ, Кристийна Оюланд – из Партии народного единства, Олев-Андрес Тинн – из Партии зеленых, Мария Кальюсте – из избирательного союза «Наш Таллинн» и беспартийный на тот момент Марко Михкельсон.

Как убедительно свидетельствует вышеприведенная арифметика, во всех трех передачах – «Доброе утро, Таллинн», «Наша столица», «Русский вопрос» — тотально доминировали представители Центристской партии, что, естественно, сказалось и на содержании этих телепередач.

«Доброе утро, Таллинн»

Обзор содержания передач «Доброе утро, Таллинн» ограничу наиболее интенсивным периодом избирательной кампании, то есть с начала сентября и до середины октября.

Центристские участники передачи, в основном, говорили о темах наиболее привлекательных, с их точки зрения, для избирателей. Причем многие сюжеты повторялись.

Заместитель старейшины Мустамяэ Максим Волков два раза рассказывал о том, как хорошо его управа решает проблему нехватки парковочных мест для автомобилей в Мустамяэ, а также о проекте по поиску неплательщиков алиментов. В то время, как старейшина Мустамяэ Хелле Калда специализировалась на оповещении горожан о праздничных и концертных мероприятиях, которые проводила руководимая ее управа части города.

Старейшина Хааберсти Марек Юргенсон тоже рассказывал о торжественных мероприятиях, посвященных реновированному социальному центру, новому детскому садику и отремонтированному вольеру для белых медведей в Таллиннском зоопарке, открытия которых выпали как раз на разгар избирательной кампании.

Старейшина Кристийне Вадим Белобровцев зазывал таллиннцев на день здоровья, обещая им «свободный вход» и «большую лотерею». В другой раз Белобровцев показывал телезрителям красивые картинки будущего концертного зала, который «будет в Кристийне теперь уже скоро, максимум в сентябре 2019 года».

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева тоже проявляла заботу о здоровье ласнамяэсцев, обещая им «площадки для уличной гимнастики» и «бесплатные тренировки». Кроме того, Юферева говорила о проекте строительстве в Ласнамяэ новой современной больницы. Стоит отметить, что центристы попытались представить этот государственный проект в выгодном для себя свете. Так, депутат Таллиннского горсобрания от Центристской партии Владимир Афанасьев напрямую увязал строительство больницы в Ласнамяэ с результатами местных выборов: «Следующий этап будет после выборов, какая партия придет к власти в Таллинне, если останутся люди, которые сейчас управляют городом, тогда есть серьезная надежда, что мы сможем реализовать этот проект до конца».

Старейшина Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд несколько раз рассказывал о предстоящем благоустройстве территории вокруг Балтийского вокзала и будущем променаде к морю. Но главным предвыборным коньком Кальюлайда стала поддержка жителей дома на улице Ситси, которые протестовали против открытия там пункта по обмену шприцев для наркоманов.

Депутат Европарламента Яна Тоом, также баллотировавшаяся в Пыхья-Таллинн, тоже включилась в борьбу против пункта обмена шприцев для наркоманов — «чешущихся людей, которые пугают детей», обещая жильцам дома на Ситси помощь «и деньгами на суды, и юристами, и чем угодно».

Заместитель Таллиннского горсобрания Лаури Лаатс рассказывал телезрителям об их же пожеланиях будущим избранникам народа: «Жители желали в первую очередь, чтобы обязательно остался бесплатный городской транспорт». В разных вариациях тема бесплатного общественного транспорта постоянно присутствовала в предвыборных выступлениях центристов. Эмоциональный накал подогревался намеками на возможную отмену бесплатного проезда в городском транспорте, если центристы не победят на выборах.

Еще одной страшилкой русскоязычных избирателей пугал главный редактор издания «Столица» Александр Чаплыгин, заявлявший: «Вполне возможно, что после выборов горожане останутся без газеты».

О дополнительных выплатах пособий одиноким пенсионерам и о помощи властей Таллинна людям с ограниченными возможностями, которые «обижены судьбой и богом», говорили член Рийгикогу Андрей Новиков и депутат Таллиннского горсобрания Маргарита Черногорова.

Но львиная доля всевозможных обещаний для избирателей, конечно же, пришлась на долю Михаила Кылварта и Таави Ааса.

Аас неоднократно говорил о бесплатном питании в детских садах, добавляя при этом: «Мы выделили деньги на этот год, но если нам удастся остаться у власти в Таллинне, то этот проект будет продолжаться и в следующем году». Кроме того, несколько раз Аас рассказывал о предстоящих ремонтах дорог в Таллинне, не уставая при этом напоминать о сохранении бесплатного общественного транспорта.

О бесплатном питании в детских садах много говорил и Михаил Кылварт. Развивая выигрышную в пропагандистском смысле детскую тему, Кылварт обещал провести широкомасштабные работы по утеплению зданий детских садиков и оснастить их новыми игровыми площадками. Иногда Кылварт увлекался, переходя на пропагандистские постулаты прошлых лет, когда центристы играли на противопоставлении хорошей мэрии Таллинна и плохого правительства. Так, говоря об открытии нового жилого дома для учителей, Кылварт сказал: «Город старается заботится о наших учителях. <…> Государство нам не помогает, а ставит в неравные условия. <…> Таллинну государство не дает дополнительный ресурс, чтобы платить учителям большую зарплату. <…> Таллинн пытается решать проблемы, которые зачастую не решены на государственном уровне». Кылварт словно забыл, что Центристская партия входит в правительственную коалицию, а его соратница по партии Майлис Репс возглавляет министерство образования.

Центристы, выступавшие в передаче «Доброе утро, Таллинн», затрагивали и общеполитические сюжеты, не связанные с жизнедеятельностью Таллинна. Чаще всего это касалось отношений Эстонии с Россией. Так, Таави Аас, рассказывая о визите в Таллинн делегации Санкт-Петербурга, сказал: «Если у стран не самые лучшие отношения, то тем важнее, чтобы общались города, <…> потому что все-таки надеюсь, что и наши отношения <между Эстонией и Россией> в будущем будут лучше». В этом же контексте следует рассматривать и выступление директора по развитию порта Силламяэ Андрея Бирова, высказывавшегося за дружбу с Россией, поскольку в этом случае «мы получим какую-то долю от большого пирога транссибирских перевозок».

Михаил Кылварт рассказывал о подготовке к т.н. «тотальному диктанту» по русскому языку – широкомасштабному международному мероприятию, которое проводится под эгидой официальных российских структур и которое ряд экспертов рассматривают как одно из наиболее эффективных средств продвижения в мире т.н. «мягкой силы» России. Другой раз Кылварт разъяснял телезрителям смысл создания «списка Сависаара», который он определил, как «нож в спину Центристской партии».

Но наиболее занятными были рассуждения Кылварта о Северной Корее: «Картина, которую мы здесь представляем из новостей, она достаточно серьезно отличается от того, что есть на самом деле. Конечно, это страна с тоталитарным режимом, но за последнее время стало гораздо больше цивилизации. <…> Стало очень много автомобилей ездить по городу. В этом году была возможность пройтись по тем магазинам, которые предназначены для местного населения. Раньше пускали только в магазины, которые работают только специально для туристов. Нельзя, конечно, сказать, что изобилие царит в магазинах, но какой-то минимальный выбор есть, есть иностранные товары и видно, что люди в этих магазинах тоже есть. <…>  С учетом ментальности восточной страны я уверен, что, если бы там произошла какая-то цветная революция, это было бы, конечно, катастрофой. Причем не только для Северной Кореи, но и для соседней Южной Кореи, поэтому если надеяться на какие-то перемены, то они должны происходить, безусловно, постепенно и, наверное, по китайскому сценарию, то есть не может сразу поменяться ментальность и идеология, но постепенно могли бы вводиться основы рыночной экономики и более свободного передвижения и более свободной торговли с соседними странами. Но это идеальная картина, которая не учитывает внешнеполитическую ситуацию. А прогнозировать внешнеполитическую ситуацию в наше время просто невозможно».

Эти рассуждения вполне укладываются в контекст российской пропаганды, которая, конечно же, не рассматривает диктаторскую Северную Корею как образец для подражания, но все же с определенным пиететом рисует эту страну, гордо противостоящую внешнеполитическому давлению США.

В заключение обзора передач «Доброе утро, Таллинн» стоит упомянуть Илону Узлову, неоднократно появлявшуюся на телеэкране в качестве представителя объединения национальных меньшинств «Лира», которое много лет возглавляла мама Михаила Кылварта, который патронирует этому одному из объединений местных нацменьшинств. Заслуживает упоминания и Юлия Дэуш, менеджер по маркетингу фирмы «ВМА Эстония», которая является таллиннским филиалом Baltic Media Alliance. В одной из передач Дэуш рекламировала еженедельник «МК-Эстония», у которого тот же хозяин, что и у «Первого балтийского канала».

«Наша столица»

Начиная с сентября и вплоть до выборов 15 октября в передачах «Наша столица» навязчиво повторялись бывшие, настоящие и будущие достижения Центристской партии в Таллинне, о которых центристы уже рассказывали в передачах «Доброе утро, Таллинн».

Торжественные открытия всевозможных объектов — отремонтированное здание таллиннского русского лицея, муниципальный дом для учителей, трамвайная линия до аэропорта, восстановленная православная Казанская церковь, преображенной роддом таллиннской центральной больницы, новый детский садик в Кадриорге, школа по интересам в Ласнамяэ, спортивный комплекс с бассейном в Пыхья-Таллинн — с неизменным участием Михаила Кылварта и других руководителей Таллинна.

Восхваление грандиозных планов на будущее: обустройство портовой территории, реконструкция улицы Гонсиори, строительство спортивного центра в Мустамяэ и культурно-развлекательного центра в Кристийне, прокладка Рейди теэ, возведение супер-больницы в Ласнамяэ.

Очень много внимания в сюжетах «Нашей столицы» уделялось заботе мэрии Таллинна об учителях, которым к выборам не только построили жилой дом, но и бесплатно пригласили их на выступления фигуристов в ледовом холле Тондираба. А также о детях, что выразилось в бесплатном питании в детских садиках. Ну и, конечно же, расхваливание на все лады по любому поводу и без всякого повода бесплатного общественного транспорта в столице.

В передачах «Наша столица» было много и политических сюжетов.

Больше всего усилий и эфирного времени было потрачено на дискредитацию «списка Сависаара», о котором ведущие центристы, а также авторы сюжетов говорили чуть ли не в каждом выпуске «Нашей столицы». Анти-сависааровская агитация сводилась к следующим тезисам: «участники «списка Сависаара» вступили в странный  политический альянс с теми, кто всегда являлся противниками Центристской партии», «социально ориентированная сила вошла в союз с бизнесменами», «как будут сотрудничать Сависаар и Юри Мыйз, которого «железный Эдгар» много раз обвинял в нанесении ударов по Таллинну», «Мыйз недавно  утверждал, что сорок тысяч, проголосовавших за центристов в Ласнамяэ, являются недалекими людьми», «Урмас Сыырумаа и его союз попросту пытаются усилить влияние реформистов в городе», «Сависаар объединился с Мыйзом из меркантильных соображений, поскольку у его блока не было средств на избирательную кампанию, ведь еще недавно люди собирали деньги, чтобы помочь мэру в изгнании обзавестись протезом», «деньги в обмен на голоса», «вокруг бывшего председателя Центристской партии собрались сомнительные люди», «если миллионеры тратят крупные деньги на какой-то проект, они ждут от этого потом прибыли», «понятно, чьи интересы будут защищать акулы бизнеса, если они прорвутся к власти», «имя известного политика было попросту использовано ради приобретения популярности и теперь за ненадобностью Сависаара пытаются превратить в эдакого свадебного генерала», «как долго сохранится терпение центристов, которые нашли Сависаару оплачиваемое рабочее место». Итог анти-сависааровской кампании подвел Михаил Кылварт: «Мы вынуждены считаться с тем, что Сависаар баллотируется по другому списку, принципы которого противоречат идеологии Центристской партии. <…> Эдгар Сависаар оказался по другую сторону баррикад».

О политических конкурентах Центристской партии в передачах «Нашей столицы» говорилось мало и, как правило, с иронией и даже сарказмом. Так, вся предвыборная платформа кандидата в мэры Таллинна от ИРЛ Райво Аэга была сведена к его желанию связать все районы города велосипедными дорожками. О предвыборной программе социал-демократов было сказано, что она «пестрит лозунгами за все хорошее, против всего плохого». При этом закадровый голос, со ссылкой на анонимных аналитиков сообщал: «Многое из того, что обещают конкуренты центристов, давно уже сделано и работает в Таллинне, например, в детских садах появилось бесплатное питание».

Злыми врагами русскоязычного населения были представлены реформисты, которые постоянно выступают с нападками на центристов в целом и на премьер-министра Юри Ратаса, в частности, а также делают «искусственное расслоение общества», поскольку выдвигают идеи, которые «высказывались еще в начале 90-х годов самыми крайними националистами». Еще более лютыми врагами русских была представлена Консервативная народная партия, депутаты которой в Рийгикогу внесли законопроект о лишении права голоса на муниципальных выборах неграждан. Комментирую этот предвыборный демарш ЭКРЭ, депутат Рийгикогу от Центристской партии Игорь Кравченко сказал: «Мы будем добиваться права голоса всем серопаспортникам на выборах в парламент. Более того, руководимая нами <правительственная> коалиция уже предпринимает некоторые шаги в этом направлении».

Практически в каждой передаче «Нашей столицы» звучали настойчивые призывы к русскоязычным избирателям и в особенности к неграждан прийти на выборы и сделать правильный выбор. О том, каковым должен быть этот выбор говорил редактор «Нашей столицы» Александр Цукерман: «Если центристы не наберут абсолютного большинства голосов, как это было в предыдущие годы, то им придется искать коалиционных партнеров и не факт, что все те достижения, которые центристы сумели получить в Таллинне, сохранятся. И именно поэтому очень многое будет зависеть на выборах от активности именно центристских избирателей».

В «Нашей столице» также демонстрировались репортажи о предвыборных пиар-проектах Михаила Кылварта. В том числе, о содействии Кылварта возврату трех таллиннских школ к преподаванию в полном объеме на русском языке, о подготовке под руководством Кылварта к тотальному диктанту по русскому языку, о поддержке Кылвартом национальных меньшинств, которым «после восстановления независимости Эстонии было трудно сохранить свой язык и даже свою еду».

Особенно трогательным получился репортаж о кампании помощи ветеранам войны во главе с Кылвартом, который «сам уже помог одному конкретному человеку и призвал всех остальных последовать его примеру». А еще Михаил Кылварт дал интервью по этому поводу: «Удручающая ситуация с ветеранами, которые не могут рассчитывать на элементарные условия жизни. <…> Мы все вместе, несмотря на несовершенство социальной системы, в состоянии помочь этим людям. <…> Для представителей русскоязычной общины это буквально является неотъемлемой частью той самой исторической памяти и своей идентичности».

«Русский вопрос»

По форме и по концепции передача «Русский вопрос» является уменьшенной копией политических ток-шоу, идущих по российским федеральным каналам. Большинство участников передачи занимают совместную позицию. Иногда им противостоит один оппонент, на которого все остальные вместе набрасываются. В том числе и ведущий передачи, придерживающийся четкой политической позиции, которую он всеми силами старается донести до телезрителей.

Именно такой стиль поведения присущ ведущему «Русского вопроса» Александру Цукерману, который иногда вызывал недоумение у некоторых участников передачи. Так, Кристина Оюланд, реагируя на постоянные попытки Цукермана перебить ее, удивленно воскликнула: «Почему мне нельзя говорить про Партию народного единства, когда мы так много говорим про центристов?!» И даже Михаил Кылварт как-то не выдержал и сделал Цукерману замечание: «У меня такое ощущение, Александр, как будто вы защищаете Центристскую партию. Нас не надо защищать».

В первом выпуске предвыборного цикла «Русского вопроса» 26 августа 2017 года Кылварт не участвовал, но его дух витал в студии. Особенно отчетливо он проявился после риторического вопроса Цукермана: «Почему я должен выбирать между Кылвартом и Сависааром?»

Ему ответила президент благотворительного фонда «Благовест» Людмила Ганс: «Когда мы голосуем, то мы выбираем не партию — мы выбираем персоналии, которые доказали нам, что они много делают на благо Эстонии, что они не коррумпированы, что их невозможно обвинить в чем-то корыстном и за которыми будущее. <…> И когда я вижу, что человек работает столько лет, не уходит в Рийгикогу, хотя у него десятки тысяч голосов, и за ним будущее. Он впереди еще больше может сделать». Доктор экономических наук Владимир Вайнгорт тоже поддержал «фигуру Кылварта».

Развивая тему Кылварта, Цукерман поделился своими впечатлениями от русскоязычного населения Эстонии: «Я прочитал в интернете удивительную вещь, пишет один по-русски, что я за этого чукчу голосовать не буду. Мне стало по-настоящему страшно, когда я стал с ужасом думать про русскоязычное население. Ни один человек не ответил ему, как ты можешь!? По поводу своей национальности я многое читал в интернете. Я думал, что хоть корейцев пожалеют».

А Вайнгорт, вероятно упустив из виду, что Кылварт – фамилия эстонская, отреагировал так: «В Таллинне довольно много было вице-мэров с русскими фамилиями. Я даже сейчас уже этих фамилий не помню. Один запомнился, что он очень дорогой туалет построил. А остальные вообще ничем не запомнились».

С самого начала передачи Цукерман старался максимально повысить накал эмоционального напряжения, приведя несколько примеров обид, нанесенных эстонцами русским людям.

Заданный ведущим тон поддержала Ганс: «Для меня Эстония – не родина. Для меня Эстония была и есть мачеха. <…> Это значит, что я должна доказать Эстонии, что я здесь не зря живу, что я полезна людям, что я не раздражаюсь на такие вещи, о которых вы <Цукерман> говорите. До 1991 года все русские, жившие в Эстонии, были за свободу Эстонии. А потом каждый из нас должен был для себя решить, он выживает или живет. Я для себя сделала такие выводы, я перестала читать эстонскую прессу для того, чтобы не читать такие статьи, о которых вы <Цукерман> говорите. В любой нации есть радикалы. Радикалы в Эстонии меня очень сильно ранят. Зачем я буду о них читать, если я решила жить здесь. Не они делают Эстонию».

Ее примеру последовал и Вайнгорт: «Эти семена посеяны, они дают свои плоды уже в третьем поколении. Стало понятно, что знание эстонского языка, которое казалось путем для полной интеграции и взаимной любви, мало что решает. И действительно ситуация такова, в этом никто не сомневается, что у людей, знают они эстонский язык или не знают, <…> которое относится к этно-языковой группе, которую мы называем русские, у них действительно положение тяжелое. Оно тяжелее, чем положение представителей так называемой титульной нации».

Но благодаря присутствию в студии директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас и писателя П.И.Филимонова дискуссия перешла в более спокойное и интеллигентное обсуждение. Так, П.И.Филимонов, реагируя на эмоциональные всплески Цукермана по поводу «тиблов», сказал: «Мне кажется, что слово «тибла» обозначает не национальность, оно обозначает некое состояние души человека. И эстонец может быть «тиблой». Да и Ганс, реагируя на постоянные упоминания ведущим кровавого югославского опыта, сославшись на «наш темперамент», сказала, что «у нас не может быть ничего такого, как в Югославии».

По задумке «Русского вопроса» от 2 сентября 2017 года роль «мальчика (или же девочки) для битья» отводилась Виктории Ладынской из ИРЛ. Но не вышло. Благодаря журналистскому опыту и прекрасному владению русским языком Ладынской удавалось ясно и логично высказывать свое мнение.

А в остальном передача, в которой также участвовали Михаил Кылварт, Майлис Репс и директор таллиннского русского лицея Сергей Гаранжа, шла по привычному сценарию. Цукерман сомневался в электронном голосовании, хвалил «выдающуюся идею бесплатного общественного транспорта», понимал, «когда детей в детских садиках кормят бесплатно», но не понимал, «почему вывоз мусора должен быть бесплатным». А затем спрашивал: «Миша, в чем разница между «списком Сависаара» и центристами?» На что Кылварт отвечал в том смысле, что Сависаар и пошедшие за ним персоны забыли, зачем они пришли в политику, поэтому у них абсолютно сместились приоритеты и получились абсолютно нелогичные расклады.

Далее Кылварт добавил: «У нас основной враг всех народов – коррупционеры, русские и центристы. А самые большие враги народов – это, конечно, русские центристы». Цукерман проиллюстрировал данный тезис конкретным примером: «Мне рассказывала Наташа Маллеус, ее дети учились в эстонской школе, что был внеклассный урок, пришла учительница и сказала — дети, сегодня у нас тема урока, какие плохие центристы. Она сказала, что записывать не надо, но я вам все-таки это расскажу. Маллеус клянется, что это так и было и я почему-то в это верю». Сейчас Наталья Маллеус работает в пресс-службе премьер-министра Юри Ратаса.

В «Русском вопросе» 10 сентября 2017 года участвовали Михаил Кылварт, Кристийна Оюланд, декан факультета международных отношений Евроакадемии Леонид Карабешкин, доктор экономических наук Ханон Барабанер и заместитель старейшины Мустамяэ Максим Волков.

На этот раз о том, какой плохой «список Сависаара» начал рассказывать Барабанер: «Есть список некоего противоестественного союза, группы Сависаара и группы, которая называется «Деловой Таллинн». <…> Эдгар всегда выступал за то, чтобы были объединенные действия русских и эстонцев, за то, что надо восстанавливать достаточно широкие связи с Россией. Вместе с тем, господин Мыйз пишет, что разве с Россией можно иметь дело, разве с этими русскими можно делать совместные дела? <…> Сависаар сегодня не имеет финансовых ресурсов для того, чтобы проводить свою кампанию, а «Деловой Таллинн» имеет эти ресурсы. И вот это соединение цинично». Барабанеру поддакивали и Карабешкин — «Фактически «Деловой Таллинн» использует огромный электоральный потенциал Сависаара» — и Оюланд — «У Мыйза и Сависаара были очень разные пути». Кылварт очень долго говорил о своем участии «в процессе создания мостов», что выразилось в попытках образумить Сависаара, но все без толку. А Карабешкин пришел к неожиданному выводу: «Теперь Центристской партии надо превратится из лидерской в массовую народную партию».

Оюланд было трудно дебатировать на русском языке, но все-таки ей удалось высказать свою главную мысль: «Город нуждается в свежем мышлении и новых людях». Кылварт ответил, можно сказать, в путинском стиле: «Обязательно должна сохраняться стабильность». После чего все дружно стали иронизировать над предвыборными обещаниями конкурирующих с центристами партий. Итог дискуссии подвел Цукерман, обращаясь к Кылварту: «Вот все говорят, что они сделают бесплатное питание в детских садиках. А оно уже есть. Да, Миша?»

В «Русском вопросе» 16 сентября 2017 года участвовали Михаил Кылварт, старейшина Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд, профессор Таллиннского университета Пеэтер Ярвелайд, философ Эдуард Тинн и представитель избирательного союза «Наш Таллинн» Мария Кальюсте, которую Александр Цукерман представил, как правнучку губернатора Москвы, который в 1812 году сжег Москву, чтобы не отдать ее Наполеону. Судя по всему, Кальюсте пригласили в передачу только для того, чтобы она рассказала, за что ее «выкинули из ЭКРЭ».

Дежурную тему про плохой «список Сависаара» на этот затронул сам Цукерман: «Сависаар сказал, что Яну Тоом надо лишить эстонского гражданства, потому что она не то говорит. Ну что-то в таком духе. Я думал, что вот из этой стороны я такого никогда не услышу. Вот что это такое? Ну, почему этот пресловутый список? Почему там нет ни одного русского первого номера? Ну хоть одного русского для приличия поставьте. Эстонцы, которые даже хорошо к русским относятся, внутри у них все равно живет эта нелюбовь к русским».

После этого, с подачи Кылварта заговорили о коварных планах эстонцев по ассимиляции русских.

Эдуард Тинн: «Это идеал многих эстонцев во главе с Марью Лауристин, которая считает, что русский парень должен стать эстонцем, и тогда у нас никаких проблем нет. Просто надо из русского сделать эстонца. Но почему русский, представитель великой русской культуры, должен становиться эстонцем. Тогда получается ни рыба, ни мясо».

Раймонд Кальюлайд: «Партии обещают лишать людей с серыми паспортами права выбора. Или вообще отменить серые паспорта. Или запретить русские садики в Таллинне. Я не сказал бы, что мы все дружно живет в одной стране. Если смотреть на государственный уровень, то у нас нет ни одного канцлера в министерствах с русскими фамилиями. <…> В частном секторе я не встречал много русских на руководящих местах, в основном это секретарши или в лучшем случае специалисты, и почти никогда директора или люди, которые что-нибудь решают. <…> Это значит, что напряжение, которое в обществе создали политики, очень вредно влияет не только на русских, живущих в Эстонии, но и на экономику целиком».

В «Русском вопросе» 23 сентября 2017 года участвовали Яна Тоом, Владимир Вайнгорт, руководитель общественного транспорта Таллинна Энно Тамм, продюсер фестиваля «Золотая маска» в Эстонии Светлана Янчек и Олев-Андрес Тинн из «Партии зеленых», которому по сценарию отводилась роль «мальчика для битья».

Тоом сходу объявила: «Какая-то молодая политическая сила она в политическом смысле ребенок». Вайнгорт иронично отозвался о программе «зеленых», потому что «молодежь должна что-то делать, а не только блуждать в зарослях». А Цукерман серьезно обиделся на «зеленых» за то, что те не возразили «молодому политику», сказавшему, что холокоста не было: «Где «зеленые»?! Где другие партии?! Почему все молчат? Почему партии, которые идут с чудовищными лозунгами, начинают становится все более популярными? <…> Я не понимаю, как это может быть в Эстонии, где люди столько перестрадали от коммунизма, от нацизма, от всего, чего угодно…»

«Зеленый» Тинн попробовал было возразить: «Да, играют на национальном факторе, а почему им разрешают это делать, я тоже не знаю. Если мы посмотрим историю ЭКРЭ, то она самую большую популярность получила через Таллиннское телевидение, и там шла раскрутка ЭКРЕ, ее там посадили и раскручивали. Почему это делалось?» Цукерман тут же замахал руками и решительно перебил: «Олев, перестаньте! Таллиннское телевидение никто не смотрит…»

Олев-Андрес явно начал говорить не то, что надо и Цукерман передал слово Тоом, которая все объяснила телезрителям, как нужно: «У нас растет со страшной силой правый экстремизм в политике. В первую очередь это обусловлено, конечно, кризисом беженцев, эта совершенно чудовищная ненависть ко всем пришлым. <…> Это происходит сейчас в той же Франции, в той же … Да, где угодно. <…>  У нас наказание за разжигание розни предусмотрено только в случае, если это повлекло за собой реальный физический ущерб, то есть если можно связать два факта, — высказывание этого недоумка с погромом, то тогда это будет наказуемо. <…> В политике вообще главная беда – это так называемые бройлеры. <…> Вот кандидат в мэры Таллинна от Партии реформ Кристен Михал между прочим начинал в штаб-квартире Центристской партии, расклеивал листовки и делал это так хорошо, что даже получил какую-то почетную грамоту от Эдгара Сависаара».

Участники передачи еще долго говорили о холокосте и сталинизме, «который как бы базировался в России и выпал на огромную победу в войне», а также о «стеклянном потолке» для русских в Эстонии.

В конце передачи Энно Тамм рассказал о достижениях городского транспорта в Таллинне, а Цукерман сказал, что надо выбирать тех, кто сохранит бесплатный общественный транспорт.

В «Русском вопросе» 30 сентября 2017 года участвовали Михаил Кылварт, Леонид Карабешкин, член Рийгикогу Виктор Васильев и беспартийный на тот момент парламентарий Марко Михкельсон.

Ведущий Александр Цукерман начал с того, что зачитал какую-то «американскую инструкцию» о том, как дискредитировать конкурентов перед выборами. А затем переключился на военную тему, обратившись с вопросом к Карабешкину: «Леонид, война будет, еще одна страшилка, которой всех пугают? Вот закончились учения «Запад», которыми нас всех пугали и где русские танки?»

Карабешкин озвучил тезисы, характерные для российской индустрии пропаганды: «Я не могу найти рациональные причины, которые подвигли бы Россию на какие-то действия против стран Балтии. Я вижу со стороны России последовательную линию игнорирования прибалтийских государств. А вот чтобы нападать, я не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Запад превратил учения в большое шоу. <…> В целом нагнетается обстановка истерии и страха, которую в том числе используют и политики на предстоящих выборах, а также используют военные в прибалтийских государствах, и военные на Западе для раздувания своих бюджетов. Ситуация с безопасностью в нашем регионе существенно ухудшилась. И того доверия, которое было здесь, преобладания в вопросах мягкой безопасности, сотрудничества нет».

Михкельсон, несмотря на неоднократные попытки Цукермана перебить его, все же целеустремленно пытался объяснить истинную подоплеку учений «Запад». Осознав тщетность своих попыток сбить Михкельсона с толку, Цукерман обратился с вопросом к Васильеву: «Использовали ли политики эти учения для муниципальных выборов?»

Васильев ответил, как надо: «Всенепременнейше использовали, потому что для того, чтобы управлять народом и разными процессами, в том числе и выборами, нужен внешний враг и внутренний враг. Внешний враг нарисован, можно на него посмотреть в телевизоре, а внутренним врагом занимается ЭКРЕ, которые построили образ чернокожего гомосексуального коммуниста, который и есть враг».

Кылварт тоже пофилософствовал на внешнеполитическую тему и сказал, что, если бы не выборы, то его поездка в Северную Корею никого бы не интересовала.

Итог передачи подвел Карабешкин, выступавший в роли эксперта: «У Центристской партии избиратель отмобилизован плохо. <…> Мало кто из неграждан и граждан других стран собирается идти на выборы. <…> Есть робкая надежда, что те завоевания, которые есть не будут отменены после выборов. <…> Конкуренты центристов не знают, что предложить».

В «Русском вопросе» 7 октября 2017 года участвовали Михаил Кылварт, Яна Тоом, Сийм Кийслер от ИРЛ и директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.

Наиболее интересным в этой передаче выдался спор между Кылвартом и Кийслером по поводу двуличности центристов.

Кийслер: «ИРЛ с центристами в одной коалиции, и то, что центристы говорят на заседаниях коалиции, отличается от того, что русскоязычные центристы говорят в русскоязычном эфире, например, о гражданстве и государственном языке».

Кылварт: «Даже, если мы о чем-то договорились с партнерами по коалиции, то очень сложно это до конца провести в жизнь».

Кийслер: «Юри Ратас заявил, что никогда не будет нулевого варианта гражданства».

Кылварт: «Он сказал, что никогда не будет такой ситуации, когда паспорта будут раздавать налево и направо всем желающим. Естественно, должна быть процедура и паспорта должны выдаваться тем, кто этого хочет».

Кийслер: «Не всем желающим, а тем, кто этого хочет?»

Кылварт: «Нулевой вариант – это в любом случае не разбрасывание паспортов с вертолета. В любом случае предполагается определенная процедура и в любом случае желание того, кто хочет этот паспорт получить».

Кийслер: «Ратас в эстонской аудитории сказал бы совсем другое».

Кылварт: «Есть заявление уполномоченных представителей партии, под которым подписался сам Ратас, там все очень четко написано, о том, что серые паспорта – это пережиток прошлого и от этого нужно избавиться. И люди, которые прожили в этой стране или родились в этой стране, имеют право на то, чтобы получить гражданство без всяких условий, кроме как собственное заявление. <…> Что касается разных посылов и по-разному строящихся новостей на эстонскую и русскую сторону, то я регулярно слышу эти обвинения, но не могу увидеть ни одного примера. <…> Другое дело пытаются преподнести то, что мы говорим на эстонском языке так, что на самом деле не произносится».

Кийслеру было сложно дискутировать на русском языке. Воспользовавшись этим, ведущий Александр Цукерман перевел разговор на реформистов, спросив у Тоом: «Яна, кто раскалывает общество?»

Тоом: «На этих выборах в Таллинне я отдала бы пальму первенства, конечно, Кристену Михалу, потому что за последние десять лет восстановился какой-то позитивный нейтралитет, который был перед «бронзовой ночью». <…> И тут он выходит с этой дурью про детские сады, чтобы перевести все русские сады на эстонский язык обучения. <…> Он просто вышел, это прокричал и люди стали как-т обороняться. И этот раскол небольшой снова возник на этой почве».

Кылварт: «Желание провоцировать межнациональные конфликты. <…> Реформисты переступили грань, потому что речь идет уже не о политическом противостоянии, а о четком водоразделе, русские – на одну сторону, эстонцы – на другую сторону. И когда это происходит так цинично, в лоб это значит, что все грани уже сместились».

Кристина Каллас высказалась в том смысле, что и центристы, и реформисты разжигают вопросы гражданство и образование, чтобы в последний момент получить дополнительные голоса избирателей. Далее Каллас стала говорить о коррупции в Нарве, запугивании там людей и других негативных явлениях. Тоом возразила: «Люди идут на тайное голосование и голосуют за этих людей. Когда поймаете, тогда и будем говорить. Это разновидность фольклора».

К концу передачи разговор перешел на СМИ.

Кылварт: «Мы не планируем закрывать газеты «Столица» и «Pealinn». Мы в информационном поле собираемся продолжить абсолютно ту же политику. <…> Это абсолютно нормально. Эта ситуация формировалась тогда, когда центристу можно было попасть в новости, я говорю об общественно-правовых и о частных каналах, только тогда, когда речь шла о каком-то скандале и негативных новостях. Других возможностей никогда не было».

Кийслер: «А заявление Сависаара о решении Центристской партии не пускать его в эфир».

Тоом: «Сависаар лукавит, не буду говорить, что врет, никакого такого решения не было. <…> Эдгар на дебаты не ходит».

Последний перед выборами «Русский вопрос» вышел в эфир 14 октября 2017 года, поэтому политиков в студии не было. Помимо ведущего, были Владимир Вайнгорт, Людмила Ганс, актер Владимир Антипп, психолог Дмитрий Листопад, художник-реставратор Сергей Минин и врач-педиатр Аадик Левин. Об общей тональности передачи можно судить по некоторым высказываниям представителей общественности.

Антипп: «Страх перед национал-радикалами должен стимулировать людей идти на выборы».

Вайнгорт: «Эта степень ответственности должна лечь на каждого из нас, чтобы потом, когда поставят на край рва, а они обязательно поставят, чтобы не жалели».

Антипп: «Гитлер к власти пришел при демократии. И тогда казалось, что Германия так далека от всего этого».

Листопад: «Красные и коричневые идеи всегда есть и от них никуда не деться».

Вайнгорт: «В Таллинне мы привыкли к тому, что жизнь здесь не плохая и жизнь налаживается и всем понятно, кто это организовывает и делает. Эти люди пользуются заслуженным авторитетом и как-то нам кажется, что оно все так и будет. Вот бесплатный транспорт он и будет. <…> У многих людей нет ощущения того, что не все запрограммировано, не все само собой получается. <…> Эти выборы <…> должны легитимизировать, подтвердить нашу поддержку этим людям. Это особенность этих выборов, потому что те, кто с ними спорят и на что-то претендуют, за малыми исключениями, это какая-то политическая шпана и какие-то уж очень несерьезные люди».

Ганс: «Надо выбрать правильную команду. Правильная команда может управлять городом и может его развивать. Сейчас важно выбрать тех, кто уже подтвердил, что они могут работать».

Минин: «Город привел две церкви за прошедший год в божеский вид».

Левин: «Перед тем, как бросать бумажку в урну, надо подумать, а надо ли что-то менять? Мы часто забываем хорошее, что вокруг нас. Мы не умеем оценивать».

В заключение

Имеющийся эмпирический материал, собранный в ходе мониторинга местных русскоязычных передач ПБК (март-май 2014 года, январь-февраль 2015 года и сентябрь-октябрь 2017 года), достаточно четко показывает зависимость между интенсивностью показа по телевизору того или иного деятеля Центристской партии и количеством голосов избирателей, которое данный деятель получает на выборах. Возникает естественный вопрос: кто решает, кого из центристов надо пиарить на ПБК, а кого нет?

Производителем трех передач – «Доброе утро, Таллинн», «Наша столица», «Русский вопрос», — которые заказывает у ПБК мэрия Таллинна, является маленькая фирма Submedia, хозяева которой Александр Цукерман и Михаил Владиславлев. Смешно предполагать, что эти два человека вдруг решили, например, поменять Сависаара на Кылварта. Цукерман и Владиславлев – не более, чем добросовестные исполнители.

Насколько известно, на заседаниях правления Центристской партии никогда не рассматривался вопрос о том, кто из центристов имеет первоочередное право на телевизионный пиар в передачах ПБК.

Логично предположить, что подобные указания поступают из головного офиса медиа-холдинга Baltic Media Alliance, руководство которого довольно жестко контролирует контент своих масс-медиа. Например, когда Андрей Титов был назначен главным редактором газеты «МК-Эстония», то в интервью агентству BNS он сказал, что вся редакционная политика еженедельника согласовывается с Ригой. Некоторое время назад руководство телеканала ETV+ пыталось договориться с редакцией «МК-Эстонии» о публикации в этой газете программы передач ETV+, но получило решительный отказ, несмотря на то, что главный редактор еженедельника Андрей Титов подрабатывает внештатным сотрудником на телеканале ETV+. Представитель Baltic Media Alliance заявил, что медиа-холдинг не намерен публиковать программу передач телеканала ETV+, который является конкурентом «Первого балтийского канала».

Может быть, руководителей Baltic Media Alliance в их взаимоотношениях с мэрией Таллинна больше интересует финансовый, а не политический аспект. Вместе с тем, они не могут не осознавать, что ПБК является эффективным каналом влияния на расклад политических сил не только в Таллиннском городском собрании, но и в Рийгикогу. Наверняка это очевидно и для российских партнеров Baltic Media Alliance, без консультации с которыми хозяева медиа-холдинга вряд ли самостоятельно определяют круг лиц в Центристской партии, которым предоставляется режим наибольшего благоприятствования в передачах ПБК, которые оплачивает мэрия Таллинна.

Опубликовано в Oleg

Кого на самом деле показывали русскому избирателю за наши деньги?

Под таким названием в газете Postimees 3 января 2018 года была опубликована статья журналиста Оливера Кунда. На следующий день перевод этой статьи на русский язык появился на русскоязычной версии портала Postimees. К сожалению, в этом переводе были допущены многочисленные ошибки, неточности, погрешности и упущения, которые в некоторых местах привели к искажению смысла содержания статьи. Также в переводе иногда встречаются приписки то ли от переводчика, то ли от редактора «русского Postimees».

Далее следует перевод статьи Оливера Кунда, максимально соответствующий оригиналу на эстонском языке.

«Передачи, купленные на ПБК за деньги таллиннских налогоплательщиков, перед осенними местными выборами не оставили русским телезрителям ни толики сомнения: голосовать нужно за нового большого мастера Центристской партии Михаила Кылварта и за его родную партию. Русского избирателя запугали рассказами о том, что конец единовластия центристов в Таллинне будет худшим из того, что может произойти, именно это показывает свежий анализ содержания заказанных Таллинном передач на ПБК.

Живущий на Хийумаа журналист и публицист Олег Самородний уже видел все это раньше. Примерно пять лет назад ему стало казаться, что купленные на русском телевизионном Первом балтийском канале (ПБК) за деньги Таллинна передачи – это пропаганда и реклама Центристской партии. «Это ваше мнение, ваше впечатление, ничего нельзя доказать, поскольку ничего такого нет», — вспоминает Самородний отклики авторов телепередач после того, как он поднял эту тему в одной из опубликованных им статей. После этого он начал последовательно записывать все таллиннские передачи на ПБК и на основании анализа их контента написал книгу.

Летом прошлого года, за несколько месяцев до местных выборов, он вновь включил видеомагнитофон и стал записывать три передачи, покупаемые Таллиннской городской управой на ПБК. Из свежего анализа Самороднего выясняется, что пропаганда Центристской партии по-прежнему цветет пышным цветом в эфире ПБК, правда, теперь с новым главным действующим лицом.

«Героя поменяли – если раньше главным деятелем был Эдгар Сависаар, то теперь Михаил Кылварт. Остается такое впечатление, что все крутится вокруг Кылварта», — говорит Самородний. Будучи первым номером в Ласнамяэ, на местных выборах Кылварт набрал почти 25 000 голосов и всего за сутки стал пайщиком гигантского политического капитала. За просмотренный Самородним период перед выборами, прошедшими 15 октября, в течение двух месяцев Михаил Кылварт 31 раз выступил в покупаемых Таллинном передачах «Наша столица», «Русский вопрос», «Доброе утро, Таллинн».

Postimees7460071t1hf98a

ФОТО: графика: Алари Палуотс

Кылварт был не просто гостем передач или интервьюируемым, его портретировали.  Например, в «Нашей столице» появился репортаж о том, как при помощи Кылварта в трех таллиннских школах в полном объеме восстановили обучение на русском языке, а также как Кылварт поддерживает национальные меньшинства, которым «после восстановления независимости Эстонии было сложно сохранить свой язык и даже свою еду».

В предвыборный период Кылварт также чаще всего был гостем 45-минутной передачи «Русский вопрос», главной темой которой является положение меньшинств и связанная с ними повседневная политика. У передачи нет определенного дня выхода в эфир, ее делают в соответствии с заказом. Интенсивность выхода передачи в эфир растет перед выборами. Например, если в первые семь месяцев 2017 года «Русский вопрос» выходил едва ли раз в месяц, то во время предвыборной кампании – с конца августа до середины октября – она вышла в эфир целых восемь раз.

«По форме и концепции передача «Русский вопрос» представляет собой миниатюрную копию показываемых российскими федеральными каналами политических ток-шоу, — описывает Самородний ток-шоу Таллиннской мэрии. – Большая часть гостей передачи придерживается единой позиции. Иногда против них выступает один оппонент, на которого все нападают. В том числе и ведущий передачи, который придерживается четкой политической позиции, которую он всеми средствами старается донести телезрителям».

То, каким должен быть выбор зрителя, сформулировал в эфире редактор «Нашей столицы» Александр Цукерман: «Если Центристская партия не наберет абсолютное большинство голосов, как это было в прежние годы, то ей придется искать коалиционных партнеров, и нет уверенности, что все те достижения, которых Центристская партия добилась в Таллинне, сохранятся. Поэтому на выборах очень многое зависит именно от активности избирателей Центристской партии».

Как-то в одной из передач не выдержал даже Михаил Кылварт, который сделал Цукерману замечание: «У меня складывается такое впечатление, Александр, словно вы защищаете Центристскую партию. Нас не нужно защищать».

Тем или иным образом в предвыборных выступлениях центристов непрерывно фигурировала тема бесплатного общественного транспорта. Эмоции подогревались намеками на возможную отмену бесплатного проезда в городском транспорте в случае, если Центристская партия не победит на выборах.

Если центристов в студию не приглашали, то гости передач могли давать и прямые предвыборные рекомендации. Например, президент благотворительного фонда «Благовест» Людмила Ганс сказала: «Когда мы идем на выборы, мы выбираем не партию, мы выбираем людей, которые доказали нам, что делают очень много ради Эстонии, что они не коррумпированы, что их никак нельзя обвинить в корыстолюбии и за ними будущее. /…/ Я вижу, что человек работает так много лет, не уходит в Рийгикогу, хотя у него десятки тысяч голосов и у него есть будущее. Он может сделать еще много», — отозвалась Ганс о Кылварте.

Прежняя звезда центристских медиа Эдгар Сависаар перед этими выборами впал в немилость. В передаче «Наша столица» накануне выборов ему позволили сказать лишь одно короткое предложение. В ход были пущены аргументы, что Сависаар объединился с избирательным союзом бизнесменов из меркантильных соображений, поскольку у его блока не было больше денег на избирательную кампанию. Итог антисависааровской кампании хорошо подвел сам Михаил Кылварт: «Мы вынуждены считаться с тем, что Сависаар баллотируется в другом списке, принципы которого противоречат идеологии Центристской партии. /…/ Эдгар Сависаар оказался по другую сторону баррикад».

В выводах анализа Самородний утверждает, что, хотя руководители правящей в Таллинне Центристской партии заявляют, что покупка телепередач на ПБК крайне необходима для информирования русскоязычного населения Эстонии, в действительности эти передачи являются пропагандой Центристской партии. Особенно ярко проявляется это перед выборами.

Костяк гостей передач, покупаемых Таллинном у ПБК, как правило, состоит из центристов или сторонников партии. Оппозиционеров избегают, поскольку они создают в передачах проблемы.

Например, участвовавший в передаче «Русский вопрос» 7 октября коалиционный партнер Центристской партии в правительстве, представитель IRL Сийм Кийслер вступил в спор с Кылвартом. «IRL состоит с Центристской партией в одной коалиции, и то, что центристы говорят во время коалиционных совещаний, отличается от того, что русскоязычные центристы говорят в русскоязычных эфирах, например, о гражданстве и о государственном языке», — утверждал Кийслер.

Участвовавший в прошлом году в одной из передач «Русский вопрос» Марко Михкельсон говорит, что пошел на передачу только для того, чтобы ознакомить и русскоязычных людей с позицией Эстонии по внешней политике и политике безопасности. Подвергаются ли русские зрители центристской пропаганде в этих передачах? «На основании «Русского вопроса» могу сказать, что партии премьер-министра страны-члена Европейского союза не годится заниматься такой пропагандой. Свою поддержку можно сохранять или завоевывать и честными методами. Это связано, прежде всего, с интересами Эстонии, о которых премьер-министр Юри Ратас так красиво говорил в интервью в начале года», — ответил Михкельсон.

Но насколько Ратас вообще в курсе, что скармливается русским зрителям по заказу центристской власти в Таллинне?

Оказывается, когда 20 декабря прошлого года Юри Ратас с трибуны парламента говорил, что не видит какой-то проблемы в использовании ПБК для информирования русского населения, у него не было никакого анализа содержания передач ПБК, который хотя бы отдаленно походил бы на тот, что сделал Самородний.

Директор по связям с общественностью правительства Урмас Сеавер сказал, что эстонское государство отслеживает российские СМИ и поэтому в курсе новостей, которые ПБК покупает у России. Купленные ПБК у России программы – это одно дело, но к новостной продукции, сделанной каналом в Эстонии, особо предъявить нечего. В отличие от «Спутника» с журналистами ПБК не было конфликтов, когда слова премьер-министра выворачивали в целях пропаганды. ПБК брал интервью у министров всех правительств, начиная с 2002 года. Еще несколько лет назад передачи на канале заказывал не только Таллинн, но и эстонское государство. «Естественно, мы должны отслеживать происходящее, но говорить сегодня, что мы перекроем доступ журналистам ПБК — такого я не поддерживаю, — сказал Сеавер. – Если эксперт Спасательного департамента утверждает, что реклама на ПБК – это лучший способ сохранить людям жизнь, то я не стал бы запрещать такую рекламу».

Эстония годами пыталась объяснить на Западе, и официальные ведомства при этом подчеркивают, что Россия мощно представляет свои внешнеполитические интересы в информационном пространстве, используя в том числе и телеканалы.

«Глядя под углом стратегической коммуникации тут есть дилемма, это нельзя отрицать», — сказал советник по стратегической коммуникации бюро по связям с общественностью правительства Мартин Яшко. «Было бы наивно полагать, что на российских телеканалах можно увеличить привлекательность Эстонской Республики в глазах русского зрителя. Идея же в том, что наши дела и слова составляют в целом. Поэтому эту тему в Эстонии нужно тем или иным способом четко проговорить, каким именно могло бы здесь быть точное решение. Сейчас в СМИ представлены разные мнения. Идеального решения я предложить не могу», — признается советник.

Ведущий «Русского вопроса» и редактор «Нашей столицы» Александр Цукерман сказал вчера, что отдыхает на островах Карибского моря и не хочет отвечать на вопросы.

Указания ПБК дает Таллиннская городская управа

Предпочтение Центристской партии – это не идея ПБК, просто канал исполняет заказ таллиннской мэрии, говорит представитель ПБК в Эстонии Маргус Мерима.

Margus Merimaa

Фото: Сандер Ильвест

— Как так получилось, что перед выборами Михаил Кылварт в трех таллиннских передачах получил в два раза больше эфирного времени, чем Таави Аас, а супер-звезду прежних лет Эдгара Сависаара показали всего один раз? Где рождаются такие решения?

— Как вы сами сказали – эти передачи заказывает город…

— Значит, город заранее говорит, что покажите Кылварта в эфире в два раза больше, чем Ааса?

— Там то, что смотрится по теме передачи, кто в курсе…

— Тема такова, что где-то перерезается ленточка.

— Канал этим не занимается. Что касается новостных программ, то мы смотрим, чтобы в них были бы представлены разные мнения. Мы более десяти лет ходим на пресс-конференции правительства. Раньше там не было никакой Центристской партии, там была Реформистская партия. Канал здесь нечем попрекнуть. Если у нас заказывают передачи, не наше дело говорить, сколько там должно быть городского, а сколько партийного содержания. Если у власти в городе одна партия, то и сложно сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Особенно, если городской чиновник – член партии.

Вопрос ПБК раскалывает политику Эстонии

Политики не могут достичь договоренности, должно ли эстонское государство и далее покупать на ПБК рекламное время для социальных кампаний.

ЗА

«Я ни разу не почувствовал, чтобы журналисты ПБК, беря у меня интервью, были бы как-то враждебны по отношению к Эстонии. Рейтинг ПБК среди русскоязычных зрителей значительно выше, чем рейтинг ЭТВ+. Риск для безопасности скорее возникнет в том случае, если важная информация не дойдет до жителей Эстонии». Юри Ратас (ЦП), ERR, 21.12.2017

«Мне кажется, это называется интеграционно-политической слепотой. Это (прекращение сотрудничестваред.) стало бы действительно катастрофическим решением и такое может сделать человек, который совершенно несведущ в интеграционной политике». Евгений Осиновский (СДПЭ), ERR, 3.01.2018

ПРОТИВ

«Если мы говорим, что для нашего государства важен канал ПБК, поскольку через него мы можем добраться до наших людей, то, что это еще означает? А то, что мы не можем добраться до людей через свои каналы! Значит, нужно работать со своими каналами». Керсти Кальюлайд, РМ, 20.12.2017

«Русские СМИ вообще находятся на службе у пропаганды российского государства. И если в рекламе говорится «в нашем Таллинне» или «в нашем универмаге», то, где находится это самое «наше» — это «наше» в Москве или в Эстонии?» Марью Лауристин (СДПЭ), РМ, 21.12.2017

Опубликовано в Oleg

Подарок премьер-министру Эстонии Юри Ратасу

20 декабря прошедшего года депутат Рийгикогу Ээрик-Нийльес Кросс подарил премьер-министру Эстонии Юри Ратасу мою книгу «Телерупор пропаганды» в переводе на эстонский язык.

Этому событию предшествовала радиопередача «В студии премьер-министр», вышедшая в эфир Vikerraadio 19 декабря 2017 года.  

Ниже выдержки из той передачи в переводе с эстонского. Спрашивает журналист, а отвечает Юри Ратас:

« — Мэр Таллинна Таави Аас порекомендовал, чтобы и государство, по примеру таллиннской горуправы, могло бы также начать заказывать передачи на телевизионном «Первом балтийской канале» (ПБК) для того, чтобы выйти на русскоязычную аудиторию. Прислушаетесь ли вы к призыву Ааса или станете оппонировать ему?

— Я полагаю, что этот принцип, что мы могли бы, по возможности, много информации, которая приходит, например, из Рийгикогу, которая приходит из правительства, которая приходит из самоуправлений и вообще, которая приходит из эстонского общества, ввести в такое медиа-пространство, где потребители как эстоноязычные, так и русскоязычные. Я не вижу со стороны правительства действительно никаких причин принять этот призыв или чтобы начинать что-то покупать, потому что мы видим то, что на пресс-конференциях правительства республики каждый четверг есть все медиа, которые аккредитованы, все медиа каналы представлены <….> также там и ПБК присутствует, насколько я знаю, уже пятнадцать лет, как во время Рыйваса, так и Ансипа, и они отражают то, что решило правительство республики. Отдельно здесь покупать передачи на уровне государства, я полагаю, наверное, очень не стоит. <….>

— Ээрик-Нийльес Кросс в своей статье в Postimees ссылается на проведенный Олегом Самородним основательный контент-анализ новостных передач ПБК, из которого ясно видно, что в своих передачах ПБК последовательно доносит основные пункты кремлевской пропаганды, целью которой является усиление информационного и политического влияния России в странах Балтии. Кроме того, на основе проведенного контент-анализа Самородний пришел к выводу, что передачи ПБК систематически работают на пользу Центристской партии и во вред всем остальным партиям. <….> Как вы обоснуете то, что ведущие политики Центристской партии таким способом за деньги налогоплательщиков покупают себе эфир на ПБК?

— Я не видел этого анализа. <…> Что касается ПБК, то они действительно очень активны на правительственных пресс-конференциях. На пресс-конференциях правительства Эстонской Республики я ни разу не видел в этих вопросах или в отношении их журналистов чего-то плохого по отношению к Эстонии. <…> Они довольно много сделали передач о безопасности Эстонии. Я еще раз скажу, по моему мнению, подняли эту тему, по меньшей мере, в тех интервью, что я дал ПБК, то исходили из тех же самых посылов, что я имею честь излагать также и здесь на Vikkerraadio.

— Может Самородний смотрел какой-то другой телеканал?

— Кажется, что у вас здесь лучшее видение, я так не слежу за ПБК, как вы».

Данная тема получила развитие и в парламенте Эстонии.

Далее следуют выдержки из стенограммы заседания Рийгикогу от 20 декабря 2017. Это так называемый «Инфочас», на котором парламентарии задают вопросы как главе, так и членам правительства. Ээрик-Нийльес Кросс и Таави Рыйвас воспользовались случаем, чтобы задать вопросы Юри Ратасу:

«Ээрик-Нийльес Кросс: <…> На самом деле я намеревался спросить о вашей позиции по отношению к результатам анализа, который доказывает, что передачи на телеканале ПБК, которые сделаны за общественные деньги, часто распространяют кремлевскую пропаганду, а не нейтральную информацию. Но поскольку вы сказали на Vikerraadio, что не знакомы с этим анализом, то у меня есть этот анализ в печатном виде. После инфочаса я с удовольствием подарю его вам. Поэтому вопрос для начала таков. В основах политики безопасности Эстонии, утвержденных вашим правительством, указано, что среди прочего против Эстонии через российские телеканалы ведется довольно таки агрессивная инфовойна. Согласны ли вы в принципе, что такая агрессивная информационная деятельность ведется против интересов Эстонии в том числе и через российские телеканалы?

Screenshot 2017-12-21 09.10.18

Премьер-министр Юри Ратас: <…> Есть ли у нас опасность в части инфовойны, конечно, есть. Об этом как-то иначе вообще невозможно думать. Вопрос в том, откуда исходит эта опасность, с одной стороны, и с другой, через какие каналы. И с другой стороны, вопрос в том, как много мы сможем здесь в эстонском государстве со своей стороны дать информации о том, что происходит в нашей оборонной деятельности, в деятельности в сфере безопасности, что происходит в нашей внутренней безопасности, социальной сфере, образовательной сфере. По моему мнению, здесь мы должны быть все, конечно, как члены Рийгикогу, так и правительства, очень активными, чтобы делиться соответствующей информацией, предоставлять соответствующую информацию журналистам, которые ее просят у нас. У правительства регулярно, всегда по четвергам в 12 часов правительственные пресс-конференции, где правительство сообщает о своих действиях и о своих решениях. Надо сказать, что на правительственных пресс-конференциях всегда есть изрядное число журналистов из различных изданий. По моему мнению, важно и то, чтобы мы достигли обоих языковых общин в Эстонии и безусловно здесь надо делать все для того, чтобы, например, телеканал ETV+ шел бы дальше, чтобы у «Радио-4» мы видели бы больше слушателей. Так, чтобы работа, я полагаю, была беспрерывной.

Ээрик-Нийльес Кросс: <…> 9 мая 2017 года вы сказали дословно так: «В последнее время враждебная пропаганда и подрывные действия против демократического общества стали более сильными и признаки этого видны тут и там по всему миру. В том числе,  к сожалению, и в Эстонии». Сейчас, когда вы ознакомились с этим анализом, может после этого возможно достичь понимания, что ПБК является проблемой? Или вы исключаете это заранее?

Премьер-министр Юри Ратас: <…> Теперь я понял, куда вы клоните. Теперь вы говорите о телеканале ПБК и о том, должен ли ПБК как-то освещать то, что происходит в Эстонии. Я полагаю, что должен бы освещать. ПБК был на правительственных пресс-конференциях где-то с начала 2000-х годов. <…> Вопрос, по-моему мнению, в том, что мы не должны бы здесь кого-то вычеркивать или не вычеркивать. Вопрос также в том, естественно, что у меня в сердце, как мы сможем, например, увеличить зрительскую аудиторию телеканала ETV+. Не знаю, как вы, а вот я этими 0,6% рейтинга, который есть в данный момент, не удовлетворен. Я полагаю, что то, чтобы у телеканала ETV+ было бы в будущем больше зрителей, это важно, но важно и то, чтобы мы донесли до возможно большего числа людей, которые живут в Эстонии, свою передачу данных. Я знаю это в случае ПБК, что если они просят об интервью, то я, конечно, даю интервью. И, по-моему, дают все политики Эстонии и, я полагаю, что это правильно. С другой стороны, есть другие учреждения Эстонии, например, Спасательный департамент, которые видели эту возможность, чтобы попасть до тех жителей, которые в Эстонии говорят на русском языке, и делать там информационное оповещение. Я полагаю, что и это правильно.

Таави Рыйвас: <…> Я все же надеюсь, что здесь, перед общественностью, перед парламентом, вы, по возможности, конкретно скажите, осознаете ли вы вообще то, что ПБК в определенном смысле враждебный пропагандистский канал. Вы информированы об этом? Если вы об этом осведомлены, то одобряете ли вы то, что официальное оповещение эстонского государства для Эстонии происходит на враждебном пропагандистском канале?

Премьер-министр Юри Ратас: <…> Я не очень большой зритель ПБК, пункт один. Пункт два, этот опыт, который у меня был давая им интервью, я ни разу не сталкивался со стороны берущего интервью с какой-то враждебностью в отношении эстонского государства, каким-то высмеиванием эстонского государства. <…> И что мы теперь будем делать? Закроем двери и скажем, что не приходите? Зная, что 0,6%, что смотрит в Эстонии русскоязычное население, может только это узнать и, скажем, 5,5%, что есть ПБК рейтинг, не могут узнать. Так что, по моему мнению, такая сбалансированная передача информации значима, важна. Но, как я сказал, вообще я не могу дать оценку этой программе и телеканалу, потому что я не являюсь его зрителем».

Опубликовано в Oleg

Jüri Ratas ja PBK

Vikerraadio, „Stuudios on peaminister“, 19.12.2017.

  • Kui Pervõi baltiiskii kanali juurde tagasi tulla, siis Tallinna linnapea Taavi Aas soovitas, et riik võiks Tallinna linnavalitsuse eeskujul samuti asuda tellima saateid PBK-st, et jõuda venekeelse auditooriumini. Kas võtate Aasa üleskutset kuulda või oponeerite temaga?
  • Ma tulen selle Pervõi baltiiskii kanali juurde, selle küsimuse juurde, ma arvan, et see põhimõtte, et me suudame võimalikult palju viia seda infot, mis tuleb näitaks Riigikogust, mis tuleb valitsusest, mis tuleb oma valitsustest ja üldse, mis tuleb Eesti ühiskonnast sellisesse meediaruumi, kus tarbijad on mõlemad eestikeelsed ja venekeelsed. Ma ei näe valitsuse poolt täiesti mingit põhjust seda üleskutset üle võtta või et hakata midagi ostma, sest me näeme seda, et vabariigi valitsuse pressikonverentsidel igal neljapäeval on kõik meediad, kes on akrediteeritud, kõik meedia kanalis on esindatud, <….> samuti on seal PBK olnud minu teada juba viisteist aastat nii Rõivase, kui Ansipi ajal ning kajastavad seda, mis vabariigi valitsus on otsustanud. Eraldi siit saadet osta riigi tasandil, ma arvan, vist väga ei tasu <…>.
  • Eerik-Niljes Kross viitas Postimehes Oleg Samorodni tehtud PBK uudiste saadete põhjaliku kontentanalüüsile, millest selgub, et PBK edastab uudiste saadetes järjekindlalt Kremli narratiivi põhipunkte, mille eesmärgiks on Venemaa informatsioonilise ja poliitilise mõju tugevdamine Balti riikides. Ja Samorodni järeldus kontentanalüüsist on et PBK uudised töötavad süsteemselt Keskerakonna kasuks ja kõigi teiste erakondade kahjuks. Keskerakonna kandidaatidele anti Riigikogu valimiste eel 77,4% kõikidest poliitilistest intervjuudest PBK-s. Ja ainuüksi Mihhail Kõlvart andis 2015 aasta jaanuaris ja veebruaris PBK-le 50 intervjuud ehk siis peaaegu iga päev ühe intervjuu. Ja 73% saate „Meie Tallinn“ sisust ja 92% saate „Tere hommikust, Tallinn“ saate sisust oli valimiste eelsel perioodil segu Keskerakonna poliitilisest propagandast ja Kremli jutupunktidest. Nii selgub Samorodni analüüsist. Need päris ehmatavad arvud. Kuidas te põhjendate Keskerakonna tipp poliitikute poolt maksumaksja raha eest ennast sellisel kombel PBK eetrisse ostmist?
  • PBK_kaaned_eesti
  • Ma ei ole seda analüüsi näinud ja ma ütlen veel kord, et näiteks mina osalen palju sagedamini Rahvusringhäälingus. <…> Tuleme selle PBK juurde, täiesti nad on väga aktiivsed valitsuse pressikonverentsidel. Ma ei ole kordagi sellistes küsimustes või nende ajakirjanike suhtumises Eesti vabariigi valitsuse pressikonverentsidel näinud Eesti suhtes halvustavat joont. <…> Nad on päris paljud saated teinud Eesti julgeolekust. Ma veel kord ütlen, minu meelest, on toodud seda teemat vähemalt nendes intervjuudes, mis mina olen PBK-s andnud on lähtunud sellest samast sõnumist, mis on mul au anda siin samas Vikkerraadios.
  • Samorodni vaatas võib olla mingit teist kanalit?
  • Tundub, et teil on siin parem ülevaade, ma ei ole PBK selline jälgija, nagu teie.

XIII Riigikogu stenogramm, VI istungjärk, 20. detsember 2017, Infotund

Esimees Eiki Nestor: Esimene küsija on Eerik-Niiles Kross, peaminister Jüri Ratasele küsimus. Palun, Eerik-Niiles Kross!

Eerik-Niiles Kross: <…> Ma tegelikult kavatsesin teilt küsida seisukohta analüüsi tulemuste suhtes, mis tõendavad, et TV-kanalis PBK avaliku raha eest tehtud saated edastavad sageli Kremli jutupunkte ja mitte neutraalset infot. Aga kuna te eile ütlesite Vikerraadios, et te ei ole tuttav selle analüüsiga, siis on mul see analüüs siin trükituna olemas. Ma pärast infotundi hea meelega kingin selle teile. Seetõttu küsimus esialgu on selline. Eesti julgepoliitika alused, teie valitsuse poolt heakskiidetuna, leiavad, et Eesti vastu toimub muuhulgas ka Vene telekanalite kaudu küllalt agressiivne infosõda. Kas te põhimõtteliselt üldse nõustute selle seisukohaga, et selline agressiivne informatsiooniline tegevus Eesti huvide vastu toimub muuhulgas ka läbi Vene telekanalite?

Screenshot 2017-12-21 09.10.18

Peaminister Jüri Ratas: <…> Kas meil on ohtu infosõja osas, loomulikult on. See ei ole üldse mingisugune, selles mõttes teisiti võimalik üldse selle peale mõelda. Küsimus on selles, et kustkohast see oht tuleb, ühelt poolt, ja teiselt poolt, missuguste kanalite läbi. Ja teiselt poolt on küsimus selles, kui palju suudame meie siin Eesti riigis anda omalt poolt informatsiooni, mis toimub meie kaitsetegevuses, julgeolekutegevuses, mis toimub meie siseturvalisuses, sotsaalvaldkonnas, haridusvaldkonnas. Minu meelest siin me peame olema kõik, loomulikult nii Riigikogu kui valitsuse liikmed hästi aktiivsed, et vastavat infot jagada, vastavat infot jagada ajakirjandusele, kes seda meie käest küsib. Valitsusel on regulaarselt ju alati neljapäeviti kell 12 valitsuse pressikonverentsid, kus valitsus annab oma tegemistest, oma otsustest teada. Tuleb öelda, et valitsuse pressikonverentsidel on alati tublisti ajakirjandust erinevatest väljaannetest. Minu meelest on oluline ka see, et me jõuaksime mõlema keelekogukonnani Eestis ja kindlasti siin tuleb teha kõik selleks, et näiteks ETV+ läheks edasi, Raadio 4-s me näeksime rohkem kuulajaid. Nii see et töö on, ma arvan, pidev.

Esimees Eiki Nestor: Eerik-Niiles Kross, palun täpsustav küsimus!

Eerik-Niiles Kross: <…> Küsimus on selline. 9. mail 2017 te ütlesite täpselt niimoodi: «Viimasel ajal on vaenulik propaganda ja mõjutustegevus demokraatlike ühiskondade vastu muutunud järjest jõulisemaks ning sellest on näha märke mitmel pool maailmas. Seda kahjuks ka Eestis.» Nüüd, kui te olete selle analüüsiga tutvunud, siis kas on äkki võimalik pärast seda jõuda kokkuleppele, et ka PBK on probleem? Või välistate te selle juba ette?

Peaminister Jüri Ratas: <…> Nüüd ma saan, kuhu te suunate. Te räägite nüüd PBK kanalist ja sellest, kas PBK peaks kuidagi kajastama seda, mis Eestis toimub. Ma arvan küll, et peaks kajastama. PBK on olnud ju – valitsuse pressikonverentsidel ma olen nüüd viimastel päevadel püüdnud seda uurida – kusagil 2000. aastate alguses, 2002 juba vist on see käinud üsna usinasti. Ma tunnistan, et ta on olnud üks usinamaid käijaid ja üldse valitsuse tegevuse kajastajaid. Küsimus on minu meelest selles, et me ei peaks siin kedagi maha tõmbama või mitte maha tõmbama. Küsimus on ka selles, loomulikult, mis on mul südamel – nagu ma teie esimesele küsimusele vastates ütlesin, – et kuidas me suudame näiteks ETV+ vaatajaskonda tõsta. Sest ma ei tea, kuidas teie, aga mina küll selle 0,6%-lise reitinguga, mis neil hetkel on, ei rahulduks. Ma arvan, et see, et ETV+ kanalil on tulevikus rohkem vaatajaid, on oluline, aga oluline on ka see, et me jõuaksime võimalikult paljude inimesteni, kes Eestis elavad, oma infoedastuse osas. Ma tean seda PBK puhul, et kui nad küsivad intervjuud, loomulikult ma annan intervjuu. Ja seda on minu meelest andnud kõik Eesti poliitikud ja ma arvan, et see on õige. Teiselt poolt ma tean seda, et on olemas Eesti teisi ametkondasid, näiteks Päästeamet, kes on näinud seda võimalust, et jõuda ka nende elanikeni, kes Eestis vene keelt räägivad, ja teha seal teatud infoteavitust. Ma arvan, et ka see on õige.

Esimees Eiki Nestor: Taavi Rõivas, palun!

Taavi Rõivas: <…> Eks pressikonverentsil käimine ja riigi ametlike sõnumite edastavaks propagandakanaliks või teavituskanaliks olek on ikkagi väga erinevad asjad. Ka mina kuulasin eilset peaministri tundi Vikerraadios, kus ajakirjanikud võimaldasid teil vastata hoopis muude teemade kohta, mitte selle teema n-ö üdimesse. Ehk ma loodan, et te olete siin, avalikkuse ees, parlamendi ees võimalikult konkreetne ja ütlete, kas te olete üldse teadlik sellest, et PBK on teatud mõttes vaenulik propagandakanal. Kas te olete sellest teadlik? Kui te olete teadlik, siis kas te kiidate heaks seda, et Eesti riigi ametlik teavitus toimub Eesti jaoks vaenulikus propagandakanalis?

Peaminister Jüri Ratas: <…> Ma ei ole väga suur PBK vaataja, punkt üks. Punkt kaks, see kogemus, mis on minul olnud neile intervjuusid andes, ma ei ole kohanud mitte kordagi intervjueeritava poolt kuidagi vaenulikkust Eesti riigi suhtes, kuidagi naeruvääristamist Eesti riigi osas. Neis intervjuudes, mis minuga on tehtud, ma tõesti ei ole seda kohanud. Näiteks just tulen praegu eesistumise lõpubriifingult ajakirjanikele. Seal on ka PBK kohal. Mis me nüüd siis teeme? Paneme uksed kinni ja ütleme, et ei tule? Teades, et 0,6%, mida vaatab Eestis venekeelne elanikkond, saab ainult seda teada ja, ütleme, 5,5%, mis on PBK reiting, ei saa teada. Nii et minu meelest selline info tasakaalustatud edastus on tähtis, on oluline. Aga, nagu ma ütlen, üldiselt selle programmi ja telekanali kohta ma ei oska hinnangut anda, sest ma ei ole selle vaataja.

Опубликовано в Oleg

«Неделица» — 23

На этой неделе мне вспомнилась шутка про советскую армию, когда на вопрос – «Может ли сын полковника стать генералом?» — следовал ответ: «Может, если у генерала только дочери».

К счастью, наши политические партии не имеют ничего общего с советской армией, поэтому Кая Каллас, дочь отца-основателя и почетного председателя Реформистской партии Сийма Калласа, вполне может возглавить выпестованную ее папой партию. Во всяком случае, уже сейчас ясно, что нынешний председатель реформистов Ханно Певкур покинет свой партийный пост.

Честно говоря, причины внутренней напряженности и склок среди реформистов не совсем понятны. Каких-то принципиальных расхождений между ведущими деятелями Реформистской партии не видно. Скорее всего, мы имеем дело со столкновением амбиций и заурядной борьбой за лидерство. Этим и решил воспользоваться Сийм Каллас, публично объявивший, что председателя Реформистской партии Ханно Певкура надо менять как не справившегося со своими обязанностями. Каллас тут же поддержал еще один корифей реформистов Андрус Ансип.

После этого почти все заговорили, что наилучшим кандидатом на пост председателя Реформистской партии является депутат Европейского парламента Кая Каллас. И это при том, что Кая не имеет никакого опыта руководящей работы. Кое-кто усмотрел во всей этой комбинации стремление папы – Сийма Калласа – ускорить политический карьерный рост своей дочери. Вероятно, в этом есть какое-то рациональное зерно. Во всяком случае, до сих пор, скажем прямо, Кая «выезжала» — и в Рийгикогу, и в Европарламент, — главным образом, за счет фамилии.

К слову сказать, семейственность постепенно становится чуть ли не отличительным признаком эстонской политики. Особенно широко это явление почему-то распространено среди центристов. Здесь можно упомянуть Эрки Сависаара, который стал депутатом парламента благодаря фамилии своего папы Эдгара. В том же Рийгикогу вместе сидели папа Рйен и сын Юри Ратасы, папа Валерий и сын Миша Корбы. Сын Михаила Стальнухина Антон тоже пробовал свои силы в политике, правда, почему-то не в Нарве, а в Таллинне. Да и Яна Тоом, можно сказать, пошла по стопам мамы Маргариты Черногоровой, бывшей ответственной работницы ЦК Компартии Эстонии.

Мне кажется, что подобная партийная потомственность является проявлением рецидива советской ментальности, которая, конечно же, не красит эстонскую политику.

А что касается рокировки в руководстве Реформисткой партии, то ее следует рассматривать как подготовку к избирательной кампании в Рийгикогу в 2019 году. Если реформисты хотят выиграть следующие парламентские выборы, то они просто обязаны скрыть внутренние дрязги и продемонстрировать своему электорату сплоченность партийных рядов.

(«Радио 4», «Неделица», эфир от 17 декабря.)

Опубликовано в Oleg

«Неделица» — 22

В связи со столетним юбилеем независимости Финляндии появился повод вспомнить уроки финской истории. Распространенное мнение о том, что история никого ничему не учит верно лишь в отношении дураков. Умные люди давно научились извлекать уроки из исторического прошлого.

Наиболее суровому испытанию финская независимость подверглась зимой 1939-40 годов, когда советская армия вторглась на территорию Финляндии. Тогдашние вожди СССР исходили из тайного сговора с фашистской Германией, в соответствии с которым прибалтийские страны должны были отойти к Советскому Союзу. Но в отличие от Литвы, Латвии и Эстонии, Финляндия решила сопротивляться и в «зимней войне» 39-40-го годов отстояла свою свободу.

Мало кто помнит, что тогда в пропагандистских целях советскими агрессорами была провозглашена опереточная по сути «финляндская демократическая республика», во главе которой поставили кремлевскую марионетку Отто Куусинена. Аналогии с действиями нынешнего руководства России напрашиваются сами собой. Я имею в виду такие же марионеточные, полностью зависимые от Кремля квазигосударственные образования в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, не говоря уж о, так называемых, донецкой и луганской народных республиках.

Как-то в интернете я наткнулся на подборку фотокопий статей из главной советской газеты «Правда», которые там публиковались с осени 39-го до весны 40-го года. Поразительно, но содержание и стилистика тех публикаций полностью совпадают с риторикой нынешней российской пропаганды, направленной против соседних стран. С той лишь разницей, что тогда советские пропагандисты измывались над Польшей и Финляндией, а теперешние их российские последователи – над Украиной, Грузией, странами Балтии…

Та «финляндская демократическая республика» очень быстро сгинула. Вместо нее была создана шестнадцатая союзная Карело-финская советская республика, просуществовавшая до 1956 года. Та республика создавалась как, своего рода, пропагандистский плацдарм для возможного захвата Финляндии в будущем, типа воссоединение разъединенного финского народа. Но Финляндия оказалась не по зубам советским захватчикам. И хотя финны и утратили треть своей территории, но отстояли государственную независимость.

Так же не по зубам нынешним обитателям Кремля оказалась и Украина. Но, похоже, правителей России история. Действительно, ничему не учит.

А главный урок финской истории очевиден: путь к независимости – это путь сопротивления агрессору, а не заигрывания с ним. Так что, Финляндия – это вдохновляющий пример не только для государств Балтии, но и для других стран, народы которых выбрали свободу и процветание.

(«Радио 4», «Неделица», эфир от 10 декабря.)

Опубликовано в Oleg

«Неделица» — 21

В Таллинне появилось новшество – декоративная коалиция. Центристская партия решила несколько приукрасить свое монопольное правление в столице, предложив подписать договор о некоем сотрудничестве с Партией зеленых Эстонии, чьи представители на прошедших муниципальных выборах собрали очень мало голосов избирателей и не попали в Таллиннское городское собрание.

Кое-кто даже говорит о, так сказать, покупке зеленых, для которых центристы, естественно, за счет таллиннских налогоплательщиков, создали дополнительное высокооплачиваемое рабочее место еще одного вице-мэра Таллинна. Насколько известно, это доходное место займет председатель партии зеленых Зюлейха Измайлова. Поскольку немногие с первого раза могут запомнить ее имя, то Измайлова больше известна под прозвищем Зузу. До недавнего времени Зузу была свободным художником, точнее фотографом. Я, конечно, не знаю, какие гонорары за свои фотографии получала Измайлова, но рискну предположить, что ее доход был куда меньше, чем зарплата вице-мэра Таллинна.

Очевидно, что главная цель смычки зеленых с центристами – это доступ к пропагандистским ресурсам Центристской партии в виде таллиннского телевидения, а также печатных изданий «Pealinn» и «Столица». Это особенно важно в преддверии парламентских выборов в Рийгикогу, куда руководители зеленых очень хотят попасть.

У лидеров центристов свои задумки. Они согласились помочь зеленым в надежде, что на предстоящих выборах в Рийгикогу те смогут отобрать определенную часть голосов избирателей у основных конкурентов Центристской партии, то есть у социал-демократов, реформистов и ИРЛ. Таким способом центристы рассчитывают улучшить свой показатель на парламентских выборах.

Проще говоря, маргинальная политическая группировка зеленых призвана обслуживать стратегические интересы Центристской партии. По замыслу, зеленые должны делать то же самое, что и лидеры Народной консервативной партии, которые фактически работают на благо Центристской партии.

Из других недавних знаменательных событий можно отметить появление на первом заседании нового состава Таллиннского горсобрания Эдгара Сависаара, сидевшего в горьком одиночестве в заднем ряду. При выборах председателя Таллиннского горсобрания Сависаар, как и остальные центристы, проголосовал за своего политического бройлера Михаила Кылварта. Тем самым Сависаар продемонстрировал лояльность нынешним руководителям Центристской партии, которые сразу после выборов грозились лишить своего бывшего кормчего денежного содержания. Сейчас Сависаар ежемесячно получает от Центристской партии несколько тысяч евро в качестве советника по историческим вопросам. Комическая должность, наглядно свидетельствующая об окончательном превращении Сависаара в приживальщика своей партии.

(«Радио 4», «Неделица», эфир от 5 ноября.)

Опубликовано в Oleg

«Неделица» — 20

Монопольное правление Центристской партии в Таллинне продолжается. Основание тому – минимальный перевес центристов в Таллиннском городском собрании. А также, их нежелание делить власть в столице с кем бы то ни было.

Подобные ситуации складывались и в прошлом, в конце 90-х годов и начале 2000-х. Тогда центристов удавалось отодвинуть от власти в Таллинне с помощью перебежчиков как из союзной центристам «русской» Объединенной народной партии, так и из самой Центристской партии. Те перебежчики в оплату за услугу получали всевозможные доходные места. Поговаривали и об огромных деньгах, якобы выплаченных за перебежку. Называлась даже сумма – пятьсот тысяч тогда еще эстонских крон. Помню, как одна центристка, депутат Таллиннского горсобрания, в приватном разговоре сказала, что за такие деньги она готова была перебежать, куда угодно. Кстати, эта самая центристка избрана и в нынешний состав Таллиннского горсобрания.

В вышеописанной практике, к сожалению, нет ничего необычного. Можно сказать, что в политической практике Центристской партии – это обыденное дело. В качестве иллюстрации можно вспомнить, например, Вадима Белобровцева, который одно время был заметным социал-демократом, работал советником фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу, а когда остался без работы, то перебежал в Центристскую партию и вскоре получил должность старейшины Кристийне.

Думается, что и в нынешнем составе центристской фракции в Таллиннском горсобрании есть люди, которые за солидный куш готовы побежать, куда угодно. Не исключено, что они даже ждут соответствующих предложений. Так что, судя по всему, лишить Центристскую партию мизерного преимущества в Таллиннском горсобрании – это вообще не проблема.

Большая проблема заключается в создании альтернативной центристам коалиции в Таллиннском горсобрании. И камнем преткновения здесь – депутаты от Народной консервативной партии, которой присущ ярко выраженный нацистский уклон. Именно за это народо-консерваторы фактически подверглись обструкции со стороны других партий, представленных в Таллиннском горсобрании, — Социал-демократической, Реформистской и ИРЛ. Уверен, что лидеры Народной консервативной партии, папа и сын – Март и Мартин Хельме, — сделают все возможное, чтобы не допустить формирования антицентристской коалиции в Таллиннском горсобрании. Моя уверенность базируется на многолетнем негласном сотрудничестве между центристами и народо-консерваторами. Одно из проявлений этого сотрудничества состоит в том, что главной площадкой, на которой народо-консерваторы пропагандируют свои постулаты, является Таллиннское телевидение, контролируемое Центристской партией.

Так что, главным гарантом устойчивости правления центристов в Таллинне является Народная консервативная партия. И поэтому услуги потенциальных перебежчиков из центристской фракции в Таллиннском горсобрании вряд ли кому понадобятся в обозримом будущем.

(«Радио 4», «Неделица», эфир от 29 октября.)

Опубликовано в Oleg