Kalli Samorodni

Kalli Samorodni (sünd. Meriste) sündis 22 mai 1974 aastal Sauga vallas.

Kooliteed alustas Taali põhikoolis ning keskkooli lõpetas 1993 aastal Nõo Reaalgümnaasiumis füüsikakallakuga klassis. Seejärel asus õppima Tartu Ülikoolis geograafiat, mis jäi lõpetamata.

1997 lõpetas Paikuse Politseikooli.

1997-2003 Pärnu Politseiprefektuuri kriminaalosakonna uurija

2004-2008 Lääne prefektuuri Pärnu kriminaaltalituse isikuvastatste kuritegude grupi uurija, kus spetsialiseerus laste väärkohtlemise juhtumite uurimisele.

2008-2012 Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitsetalituse uurija

2012 lõpetas Tallinna Ülikooli kunstiõpetuse bakalaureuseõppe õppekava, lastekaitse lisaerialaga.

Alates 2012 elab Hiiumaal ja töötab Lääne prefektuuri Kärdla kriminaaltalituse uurijana.

Veel olnud Euroopa politseikolledži (CEPOL) ühiste õppeprogrammide ajutise töögrupi liige. Täiendkoolitustel andud loenguid laste ülekuulamisest.

Mitmekordne Eesti meister sõudmises. Politsei- ja tuletõrje maailmamängudel saavutanud mitmel korral esikoha laskejooksus, sõudmises ja ergomeetrisõudmises.

 

Калли Самородни (урожденная Меристе) родилась 22 мая 1974 года в волости Сауга в Пярнумаа.

После окончания Ныоской реальной гимназии, в 1993 году поступила на географический факультет Тартуского университета, где проучилась два года.

В 1997 году окончила Школу полиции в Пайкусе.

С 1997 года работала следователем криминальной полиции в Западной, а с 2008 года – в Северной префектуре.

Многократная чемпионка Эстонии по академической гребле. Многократная победительница и призер Всемирных спортивных игр полицейских и спасателей.

В 2012 году окончила Таллиннский университет по специальности преподаватель искусств.

С 2012 года живет на острове Хийюмаа, работает следователем в местном отделении криминальной полиции.